Nasze Cele:

 

Cele przedszkola Happy Days

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju:
  • biologicznego, czyli intelektualnego, fizycznego, kulturowego i duchowego.
  • społecznego, mający na celu przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie.
 • Przygotowania do życia w wielokulturowym i wielojęzycznym społeczeństwie
 • Rozwijanie indywidualnych cech osobowości i indywidualnych uzdolnień.
 • Rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły.
 • Kształtowanie wewnętrznej wrażliwości do piękna i przyrody.
 • Formowanie postaw wzajemnej pomocy i szacunku do pracy własnej oraz innych.
 • Rozbudzanie poczucia dumy z przynależności do narodu Polskiego, poznawanie historii kraju rodziców i dziadków, kultywowanie polskich tradycji, rozwijanie języka polskiego jako pierwszego i podstawowego środka komunikacji z rodzina i rówieśnikami.
 • Praktyczna nauka języka angielskiego w czasie zajęć, zabaw, śpiewu.
Jezu Ufam Tobie