Nasze Przeslanie:

Nasze przedszkole jest miejscem spotkań nie tylko dzieci, ale i całej rodziny. Wszyscy rodzice i inni goście to przede wszystkim nasi przyjaciele- bo bez przyjaźni nie ma zaufania, a bez zaufania wychowanie nie przynosi efektów. W naszym przedszkolu jest dużo radości,ciepła i uśmiechu. Uczymy miłości do piękna i różnorodności. Przygotowujemy do życia w wielokulturowym i wielojęzycznym społeczeństwie, dbamy o wszechstronne nauczanie i wychowanie, jesteśmy po to by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować, wskazywać…

W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDE DZIECKO JEST WAŻNE I JEDNAKOWO KOCHANE.

Staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę, by stawały się: otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne

Jezu Ufam Tobie