Biedronki/Motylki:

TO GRUPA 3-4 LATKÓW

img_3754

 

Wiek trzech lat jest uważany za okres pewnej równowagi wewnętrznej. Trzylatek jest emocjonalnie spokojniejszy. Do niedawno często używane słowo “nie” zostaje zamienione na “tak”. Dziecko chętniej dzieli się zabawkami i doświadczeniami. Nieustannie szuka potwierdzenia akceptacji i skupienia na nim uwagi. 3,5-latek popada w emocjonalne skrajności – w jednej chwili jest bardzo nieśmiały, w drugiej zuchwały do przesady. W rozwoju dziecka dochodzi do dużych zmian w zaspokajaniu potrzeb społecznych: dziecko uświadamia sobie własną odrębność, wchodzi w bliskie relacje z rówieśnikami. Duże znaczenie ma grupa, w której rządzą określone zasady, którym należy się podporządkować. Dzieci zaczynają współdziałać i uczestniczyć w tych samych zabawach. Pod koniec trzeciego roku życia dzieci rozumieją większość komunikatów dotyczących spraw codziennych i potrafią sygnalizować swoje potrzeby w sposób zrozumiały.

 

Postępy w rozwoju motorycznym czynią je bardziej sprawnym. Wykazuje większą samodzielność przy obsługiwaniu się, jak również przy spełnianiu różnych poleceń. Mimo znacznie większej wytrzymałości i umiejętności skupienia uwagi zdolne są tylko do krótkotrwałego wysiłku. W naszej codziennej pracy bierzemy pod uwagę potrzeby każdego dziecka, traktujemy je w sposób zindywidualizowany, w związku z tym stosujemy różnorodne form i metod pracy z podopiecznymi.

Staramy się, by dzień spędzony z nami mijał w miłej i przyjaznej atmosferze.

Pierwsze miesiące pracy to próby integrowania rówieśników, nauka współdziałania, wyrabianie poczucie współodpowiedzialności, a także doskonalenie umiejętność doprowadzania rozpoczętych działań do samego końca. Ponadto szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie samoobsługi, ćwiczenie sprawności ruchowej i manualnej poprzez wprowadzanie ciekawych zajęć ruchowych. Rozwijamy sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów oraz zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sprawności manualne doskonalimy w czasie zajęć plastycznych i technicznych poprzez gniecenie, wałkowanie, lepienie z plasteliny i masy solnej; rysowanie; malowanie oraz wydzieranie z kolorowego papieru. Na zajęciach muzycznych dzieci uczą się piosenek, tańców oraz poznają różnorodne instrumenty perkusyjne.

Te dzieci, które słabiej przystosowane są do życia w zespole i wymagają indywidualnego potraktowania – stopniowo i umiejętnie włączamy do zajęć zespołowych, bez uciekania się do przymusu.

Kultywujemy polskie tradycje, obrzędy i obyczaje. Uświadamiamy dzieciom, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.

Jezu Ufam Tobie