Biedronki/Motylki:

TO GRUPA 3-4 LATKÓW

Sredniaki to roześmiane przedszkolaki. Wesoło się bawimy, gramy, jemy, śpiewać lubimy!. Wielki świat poznawać chcemy, w przedszkolu wiele tajemnic odkryjemy. W naszych kącikach rożne umiejętności rozwijamy, a trudności szybko pokonamy. Swe prawa i obowiązki znamy – Kodeksu Przedszkolaka przestrzegamy. Do przedszkola z radością uczęszczamy  i wesołą minką w naszej grupie się witamy.

 

Wiek trzech lat jest uważany za okres pewnej równowagi wewnętrznej. Trzylatek jest emocjonalnie spokojniejszy. Do niedawno często używane słowo “nie” zostaje zamienione na “tak”. Dziecko chętniej dzieli się zabawkami i doświadczeniami. Nieustannie szuka potwierdzenia akceptacji i skupienia na nim uwagi. 3,5-latek popada w emocjonalne skrajności – w jednej chwili jest bardzo nieśmiały, w drugiej zuchwały do przesady. W rozwoju dziecka dochodzi do dużych zmian w zaspokajaniu potrzeb społecznych: dziecko uświadamia sobie własną odrębność, wchodzi w bliskie relacje z rówieśnikami. Duże znaczenie ma grupa, w której rządzą określone zasady, którym należy się podporządkować. Dzieci zaczynają współdziałać i uczestniczyć w tych samych zabawach. Pod koniec trzeciego roku życia dzieci rozumieją większość komunikatów dotyczących spraw codziennych i potrafią sygnalizować swoje potrzeby w sposób zrozumiały.

 

Postępy w rozwoju motorycznym czynią je bardziej sprawnym. Wykazuje większą samodzielność przy obsługiwaniu się, jak również przy spełnianiu różnych poleceń. Mimo znacznie większej wytrzymałości i umiejętności skupienia uwagi zdolne są tylko do krótkotrwałego wysiłku. W naszej codziennej pracy bierzemy pod uwagę potrzeby każdego dziecka, traktujemy je w sposób zindywidualizowany, w związku z tym stosujemy różnorodne form i metod pracy z podopiecznymi.

Staramy się, by dzień spędzony z nami mijał w miłej i przyjaznej atmosferze.

Pierwsze miesiące pracy to próby integrowania rówieśników, nauka współdziałania, wyrabianie poczucie współodpowiedzialności, a także doskonalenie umiejętność doprowadzania rozpoczętych działań do samego końca. Ponadto szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie samoobsługi, ćwiczenie sprawności ruchowej i manualnej poprzez wprowadzanie ciekawych zajęć ruchowych. Rozwijamy sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów oraz zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sprawności manualne doskonalimy w czasie zajęć plastycznych i technicznych poprzez gniecenie, wałkowanie, lepienie z plasteliny i masy solnej; rysowanie; malowanie oraz wydzieranie z kolorowego papieru. Na zajęciach muzycznych dzieci uczą się piosenek, tańców oraz poznają różnorodne instrumenty perkusyjne.

Te dzieci, które słabiej przystosowane są do życia w zespole i wymagają indywidualnego potraktowania – stopniowo i umiejętnie włączamy do zajęć zespołowych, bez uciekania się do przymusu.

Kultywujemy polskie tradycje, obrzędy i obyczaje. Uświadamiamy dzieciom, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.

Jezu Ufam Tobie