dzieci mlodsze:

WIZJA I MISJA

Każdy maluszek przychodząc do przedszkola ma swój własny, wyniesiony z domu plan dnia, zatem bawi się je i śpi w określonych porach dnia. Istnieją jednak pewne prawidłowości, które można zastosować w placówce przedprzedszkolnej, tak, aby Dzieci miały dobrze zorganizowany dzień. Pierwszym zadaniem żłobka jest, więc adaptacja Dzieci do nowych warunków, do nowych osób, nowego otoczenia. Następnym ważnym elementem pracy żłobka jest wspieranie rozwoju Dziecka, zindywidualizowane spojrzenie na tempo tego rozwoju. Podkreślamy – WSPIERANIE rozwoju, a nie jego intensywna stymulacja, która jest wskazana dla dzieci nieco starszych.

Każde indywidualne tempo rozwoju jest dobre, o ile następuje on harmonijnie. Wiek od 2 roku do 3 lat, to czas rozwoju wielu sprawności, w tym mowy stanowiącej najważniejszy środek komunikowania z otoczeniem, rozwój motoryczny, emocjonalny, sensoryczny. Dbałość o ową harmonię jest naszym poważnym zadaniem i wyzwaniem.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

W skład zajęć, jakie zapewniamy naszym Dzieciom wchodzą:

Zabawy muzyczno-ruchowe

W tym zabawy ruchowo-naśladowcze, zabawy ruchowe przy śpiewie, zabawy przy różnych rodzajach muzyki,  ćwiczenia ruchowe przy muzyce relaksacyjnej, zabawy rytmiczne z bębenkami i prostymi instrumentami perkusyjnymi, słuchanie muzyki poważnej.

Celem tych zajęć jest uwrażliwianie maluszków na dźwięk i rytm, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej, pamięci, skupiania uwagi.

Zabawy tematyczne

Zabawy w kącikach: kuchennym, lalek, kąciku sklepowym, kąciku drogowym, kąciku małego mechanika.

Celem tych zabaw jest nauka spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych, nazywanie czynności wykonywanych w codziennym życiu, wstępna nauka współpracy z drugim Dzieckiem.

Zabawy dydaktyczne

Zabawy dydaktyczne dostosowane do wieku Dzieci. I tak na przykład: opowiadanie bajek, oglądanie ilustracji, zabawy z pacynkami, zabawy paluszkowe, elementy pedagogiki zabawy KLANZA, zabawy z kartami pracy dla najmłodszych (np. przeciwieństwa kolory, nastroje).

Zabawy plastyczne

Zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne

Budowanie z klocków, nakładanie kółek na piramidę, proste puzzle tematyczne, labirynty przestrzenne, figury podstawowe, dopasowywanie kształtów, makatki manipulacyjne.

Jezu Ufam Tobie