CZEGO POTRZEBUJĄ NASZE DZIECI?:

 

Nasze Dzieci potrzebują :

 • obojga Rodziców,
 • kochających i szanujacych się Rodziców,
 • Rodziców jako autorytetu,
 • Rodziców, którzy zawsze mówią prawdę,
 • Rodziców,którzy właściwie wypełniają swoje role Mamy i Taty.

 W sercu Dziecka Rodzice stanowią JEDNO.

Największy stres u Dziecka powoduje:

 • śmierć rodzica,
- rozwód rodziców,
- separacja rodziców,
- częste podróże rodzica,
- własna choroba lub krzywda,
- śmierć członka rodziny,
- powtórne małżeństwo rodziców,
- kara za kłamstwo.

1.Nasze Dzieci potrzebują kochających i szanujących się Rodziców.

Rozwód nie jest prywatną sprawą rodziców.Dzieci całe zanurzają się w miłości rodziców.Jeśli dzieje się coś konfliktowego pomiędzy rodzicami – trzeba to załatwić pomiędzy sobą a nie rozgrywać sporów dziećmi.Dzieci cierpią gdy czują chłód pomiędzy rodzicami.Na początku wychowania dzieci jest uporządkowanie relacji pomiędzy rodzicami.

 1. Dzieci potrzebują Rodziców jako autorytetu.
 2. Dzieci potrzebują Rodziców, którzy mają jasne przekonania i żyją nimi.

Dzieci oczekują od rodziców nie idealności a integralności – zgodności myśli, słów i czynów.

 1. Dzieci potrzebują Rodziców, którzy zawsze mówią prawdę. “ Niech wasza mowa będzie tak, tak; nie, nie”(Mt 5, 37a ) .Więź pomiędzy ludźmi, także pomiędzy rodzicami i dziećmi,zbuduje się na prawdzie i tylko na prawdzie, niekoniecznie  na całej prawdzie – ale na tej jej części, którą może zrozumieć dziecko.
 2. Dzieci potrzebują mieć Mamę i potrzrebują mieć Tatę!

CZEGO POTRZEBUJEMY JAKO RODZICE?

 1. Potrzebujemy wiedzieć, że nie jesteśmy idealni i popełniamy błędy.Przyznawajmy się do błędów i przepraszajmy się wzajemnie za nie, przepraszajmy także nasze dzieci.
 • Potrzebujemy patrzeć na dzieci z Bożej perspektywy – tak jak Bóg na nie patrzy.Potrzebujemy przekazać swoje prawa do Dziecka Bogu. Boże , Ty dałeś mi Dzieci, a ja Ci Je oddaję, Ty się o Nie zatroszcz, gdy ja już nic nie będę mógł im dać. Dzieci są nam dane jako Dar,t ylko na pewien czas.Dziecko niepełnosprawne to także Dar Pana Boga dla nas.Ten Dar Dziecka nas zmienia.Ten Dar możemy także ukształtować lub zniszczyć.Dzieci są Darem, który jest Przywilejem.Także Dziecko adoptowane jest Przywilejem Serca.
 • Potrzebujemy wiedzieć jakie są Dzieci.
 • Potrzebujemy wiedzieć jakie Dzieci chcemy wychować.
 • Potrzebujemy rozumieć proces wychowania.
 • Potrzebujemy rozumieć ducha czasów w jakich żyjemy.
 • Potrzebujemy zdecydować, kto pokaże Dziecku drogę.
 • Potrzebujemy mądrości” Jeśli komuś z Was zabraknie Mądrości , niech prosi o nią Boga, Który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma”Jk 1,5
 • Zadanie dla Rodziców:
 • Napisz 10 najważniejszych cech, które chcesz widzieć w swoim Dziecku, gdy będzie opuszczało Twój Dom.Uzgodnij ze Współmałżonkiem wspólną listę.

P o w o d z e n I a

 

Jezu Ufam Tobie